HSEM (health safety environment and management)

  • 0

HSEM (health safety environment and management)
Kompani e interesuar ne fushen e Mjedisit dhe Sigurise ne Pune, krijuar ne bashkepunim me ZETA VU ing. Me eksperience 22 vjecare ne kete profil
vjen ne tregun shqiptare me objektivin te jete lider ne fushen e Sigurise ne Pune dhe Konsulencave Mjedisore. Ne planin e kompanise eshte publikimi
ne forme manuali, reviste, apo libra shkollore me qellimin e fillimit te ndergjegjesimit te shoqerise per respektimin e vendit te Punes dhe mjedisit.