Bregu Architecture eshte nje studio Projekimi e cila ne bashkepunim me FAAS Architects ka realizuar me sukses shume projekte interior dhe
exterior. Gjithashtu eshte e interesuar ne fushen e zhvillimit te mendimit ne arkitekture dhe krijimit te brandave te rinj ne design. Operon ne treg
qe nga 2014 ne projektet e saj ka dhe marrjen pjese ne tendera nderkombatar te projektimit duke hyre ne nje dimension tjeter, Kapacitetet e
zyres jane te plota si ne projektim ashtu edhe ne zbatim.